Aktif Okul ABC Bilgi Kartları

Aktif Okul ABC Bilgi Kartları, Aktif Okul Öğretmen Kılavuzu'nun başında yer alan "İlkeler" bölümünden uyarlanmıştır. Kılavuzdaki bu bölüm, kılavuzdaki etkinliklerin güvenli alanlarda ve tüm çocukları kapsayacak biçimde uygulanabilmesi için elzem olduğunu tecrübe ettiğimiz bazı kavramları ve önlemleri içerir.

Bilgi kartlarında da, hem kontrol listeleri hem de pratik öneriler olarak bulacağınız bu dikkat noktalarının amacı aynıdır: Her bir çocuğun hareketli etkinliklere aktif katılımını sağlamak. Burada şimdiye kadarki deneyimlerimizden ve çocuk hakları alanından devşirdiğimiz bir temel bulacaksanız; fakat her yeni aktivite ya da katılım sağlayan grupla beraber bu dikkat noktalarına yenilerinin eklenebileceğini düşünüyoruz. Bu sebeple tüm kartlar, hep birlikte geliştirilmeye açıktır.